Testamenter og ægtepagter

I forbindelse med køb af bolig bliver det ofte vigtigt at tage stilling til, om der er behov for et testamente. Især når der er børn, er behovet stort.

I nogle tilfælde er der behov for en ægtepagt, der fører til skilsmissesæreje, kombinationssæreje eller fuldstændigt særeje.

I fornbindelse med køb af bolig redegør jeg altid for mulighederne som en del af rådgivningen, og hvis I beslutter jer for at lave testamente eller ægtepagt, kan vi bistå med dette.

Der er stor forskel på, hvad der skal udredes i forbindelse med dødsfald, afhængig af, om man har foretaget sig noget i den anledning, eller om der ikke er lavet nogen papirer.

Selv for unge familier er det vigtigt at tænke mulighederne igennem.

Er man ikke gift, er der stadig stort behov for testamente, men derudover er der stort behov for at lave en samejekontrakt.

 

Hent folder med priser og oplysninger

Priser

Almindeligt testamente

Ægtepagt

Testamente og ægtepagt samtidig

Rabat i forbindelse med køb

Ved omfattende testamenter kan der forekomme tillæg - oplyses inden udarbejdelse.

Beløb inkl. moms

kr. 3.800,00

kr. 3.800,00

kr. 6.700,00

kr.    500,00