Samejekontrakter

Når to eller flere personer i fællesskab køber en bolig/ejendom, er der ikke i lovgivningen regler for, hvordan man eventuelt ophæver dette sameje igen. Der er dog domspraksis for, at man kan opsige samejet med nogle måneders varsel og derefter sælge ejendommen på auktion. Ingen er i tvivl om, at salg på auktion ikke just er den mest fornuftige/fordelagtige måde at sælge på.

Det er den ene og absolut vigtigste årsag til, at man altid - når man ikke er gift - bør sørge for at lave en samejekontrakt, der tager stilling til, hvordan man kan ophæve samejet, hvis man ikke kan blive enige herom.

Den anden årsag er, at der ofte er tale om en skævhed i indskuddet ved køb. Denne skævdeling håndterer man også i samejekontrakten, der kan indeholde bestemmelser om, hvad den ene måtte skylde den anden i forhold til startindskuddet. Der kan også i ejerperioden ske en skævdeling, hvis der sker større arbejder, hvor den ene betaler en større del end den anden.

Også fastlæggelse af en salgspris - hvis den ene skal købe den anden ud - er normalt indeholdt i samejekontrakten, ligesom eventuel fortrinsret for den ene fremfor den anden kan være en del af aftalen. Andre vælger at foreskrive lodtrækning, hvis man ikke kan blive enige.

I mange tilfælde kan selve det faktum, at denne kontrakt foreligger, gøre en ophævelse af et sameje langt mere smidigt, når man ved, at bliver man ikke enige, er der allerede taget stilling til fremgangsmåde osv. Det har jeg i flere tilælde erfaret.

 

Hent folder med priser og oplysninger

Priser

Almindeligt testamente

Samejekontrakt

Testamente og samejekontrakt samtidig (i forbindelse med køb)

Rabat i forbindelse med køb

Ved omfattende testamenter kan der forekomme tillæg - oplyses inden udarbejdelse.

Beløb inkl. moms

kr. 3.800,00

kr. 3.800,00

kr. 6.700,00

kr.    500,00