Stiftelse af andelsboligforeninger

Når en ejer af en udlejningsejendom sælger sin ejendom, er vedkommende forpligtet til at tilbyde denne til lejerne, hvis der er mere end 6 boliger i en ren boligudlejningsejendom, og hvis der er mere end 13 boliger i en blandet bolig/erhvervsejendom.

Herefter har lejerne 10 uger (+juli måned) til at tage stilling til, om man vil købe ejendommen på samme vilkår.

Jeg har stor erfaring i at bistå lejerne i disse undersøgelser, herunder lave beregninger af indskud, drift, boligafgift osv. Jeg udfører hele proceduren og laver alle dokumenter i den forbindelse til meget konkurrencedygtige priser.

Jeg tilbyder no buy no bill - altså bliver der ikke noget ud af købet, skal lejerne intet betale.

Da der kun er 10 uger til alle afklaringer, herunder optagelse af lån, afklaring med alle lejere, afholdelse af stiftende generalforsamling og meget andet, er det vigtigt, at jeg tidligst muligt kommer ind i sagen.

Jeg har i de senere år forestået stiftelse af adskillige andelsboligforeninger. Der kan skaffes referencer om ønsket.