Præsentation af Bente Naver Ejendomsrådgivning ApS

Virksomhedens historie

Virksomheden har sine rødder tilbage til 2004. Jeg startede med køberrådgivning og kurser for advokater og ejendomsmæglere efter i en årrække at have været ansat i Dansk Ejendomsmæglerforening som mæglerfaglig chef.

I 2007 blev virksomheden udvidet med ejendomsadministration, og i 2017 er ejendomsadministrationen solgt fra. Jeg har siden sommeren 2017 INTET haft med ejendomsadministrationsvirksomheden og dens drift at gøre.

Virksomheden med køberrådgivning flyttede i 2016 over i et særskilt selskab, som drives fra Vestervej 106, 3600 Frederikssund.


Virksomhedens forsikringer - din sikkerhed

Bente Naver Ejendomsrådgivning ApS er ansvarsforsikret for 5 mio. kr. og kriminalitets- og garantiforsikret for 2 mio.

Virksomheden er forsikret både som ejendomsmægler og for juridisk bistand/rådgivning i relation til stiftelse af andelsboligforeninger, ejerforeninger o.lign. og for testamenter, ægtepagter og samejekontrakter samt fremtidsfuldmagter.