Præsentation af Bente Naver

Ejendomsmæglererfaring

Fra begyndelsen af 80’erne var jeg tilknyttet en af de store ejendomsmæglerkæder - først som uddannelseschef og siden som mæglerfaglig chef. I slutningen af 80’erne drev jeg desuden min egen ejendomsmæglerforretning med 6 ansatte i en årrække.

I perioden fra 1994 til 2005 var jeg mæglerfaglig chef i Dansk Ejendomsmæglerforening. Siden årsskiftet 2005 har jeg drevet selvstændig konsulentvirksomhed, som tilbyder en række ydelser, dels til ejendomsmæglere og andre professionelle aktører, f.eks. pengeinstitutter og advokatkontor, og dels til private i forbindelse med køb og salg af fast ejendom.


Uddannelsesbaggrund

Jeg er ejendomsmægler, valuar og jurist, ligesom jeg har gennemført datanomuddannelsen, journalistuddannelsen og en bachelorgrad fra det norske universitet i Trøndelag i udvikling af e-learning samt den teoretiske uddannelse for registrerede revisorer.

 

Undervisningserfaring

Jeg har siden midten af 80’erne undervist kommende ejendomsmæglere i Ejendomshandel. Desuden har jeg undervist i flere fag på uddannelsen Akademiuddannelse i Finansiel Rådgivning, som uddanner boligrådgivere, ejendomsadministratorer og ejendomsmæglere, frem til 2008.

Jeg har gennem tiderne været medforfatter på en stor del af de lærebøger, der blev anvendt på disse uddannelser. Bogen ”Købsaftale — ejerboliger, fritidshuse og grunde” har jeg skrevet sammen med professor Hans Henrik Edlund, der er institutleder ved Handelshøjskolen i Århus.

Siden midten af 80’erne og frem til 2006 har jeg undervist på kurser arrangeret af Dansk Ejendomsmæglerforening, ligesom jeg har undervist medarbejdere i de fleste ejendomsmæglerkæder, mange uafhængige ejendomsmæglere, advokatkontorer, pengeinstitutter mv. i alt fagligt stof om fast ejendom.


Min virksomhed

I årene 2007-2017 lagde jeg hovedkræfterne på den del af virksomheden, som tog sig af ejendomsadministration. I 2014 etablerede jeg et nyt selskab, hvor aktiviteter med køberrådgivning m.v. varetages under navnet Bente Naver Ejendomsrådgivning ApS.

I firmaet Bente Naver Ejendomsrådgivning ApS yder jeg rådgivning til købere og sælgere af fast ejendom, herunder berigtigelse af ejendomskøb. Jeg udformer også testamenter, ægtepagter og samejeoverenskomster samt fremtidsfuldmagter.