Forældrekøb

Ved forældrekøb - både ved køb af ejerboliger (typisk ejerlejligheder) og andelsboliger, er der en række forhold, som der skal være særlig opmærksomhed på udover selve købet.

Der kan være særlige krav i forbindelse med udlejning til "barnet", typisk i foreningens vedtægter.

Ofte er der også krav til lejekontrakten, i nogle tilfælde også til hvem, der skriver denne, men i hvert fald i høj grad til udformningen af lejekontrakten.

Der er behov for rådgivning om fastsættelse af huslejen, dels i forhold til evt. boligsikring og dermed også huslejenævn, og dels i forhold til Skat. Udover den juridiske rådgivning om dette, er der også behov for, at rådgiveren har indsigt i huslejeniveauet i området.

Priser

køberrådgivning ejerbolig eller andelsbolig inkl. rådgivning om skat og inkl. udarbejdelse af lejekontrakten

Skødeskrivning inkl. refusionsopgørelse, hvis der er tale om en ejerbolig

Kontrol af skøde og refusionsopgørelse, hvis andre berigtiger handlen

 

Beløb inkl. moms


kr. 9.800,00


kr. 3.700,00


kr. 1.800,00