Køberrådgivning ejerboliger

Står du for at købe ny bolig, er det vigtigt at huske, at man bør have sin egen rådgiver til at gennemgå ejendommens dokumenter, før du handler.

Køberrådgivningen kan ske enten i vores lokaler i Skibby, hjemme hos dig, i vores mødelokaler på Lersø Park Alle på Østerbro eller vores mødelokaler i Valby.

Adskillige købere har gennem årene erfaret, at det er meget vigtigt at have sin egen fagmand til at tage sig af handlen.

Vores køberrådgivning omfatter undersøgelser om ejendommen, gennemgang af servitutterne, gennemgang af alle ejendommens papirer og gennemgang med jer om forholdene sammenholdt med jeres forventninger.

Vi tjekker handelsprisen holdt op mod andre handlede ejendomme i området.

Vi gennemgår i fællesskab købsaftalen og alle de dertil hørende dokumenter og sikrer, at alle nødvendige dokumenter er fremlagt.

Jeg rådgiver om valg af ejerskifteforsikring og villaforsikring.

Igennem mere end 25 år har jeg uddannet branchens medarbejdere og kan derfor bedre end nogen sikre jer en problemfri handel.

Jeg rådgiver om valg af lån og tjekker, om I med fordel kan overtage et eller flere indestående lån.

Husk, at I ved at antage jeres egen rådgiver garderer jer bedst muligt imod efterfølgende problemer og konflikter.

I forbindelse med køberrådgivningen vil vi normalt også lave det digitale skøde for jer. Men denne opgave kan i visse tilfælde være overladt til sælgers advokat eller ejendomsmægler, som i så fald tager sig af udarbejdelse og ekspedition af dokumenterne i forbindelse med tinglysning.  Hvis andre end vi ekspederer skødet, gennemgår vi dokumenterne - det vil sige skøde og refusionsopgørelse - for jer mod et lille tillæg til det honorar, vi beregner for køberrådgivningen.

Det er købsaftalen, der er den aftale, som fastlægger alle handlens detaljer og beslutninger.

Bemærk, at jeg som registreret ejendomsmægler er ansvarsforsikret for 5 millioner kroner – brug aldrig en rådgiver, der ikke er forsikret.

For anden juridisk rådgivning end selve ejendomshandlen, dvs. udarbejdelse af testamenter og samejeoverenskomster, er jeg ligeledes ansvarsforsikret.

Egen byggetekniker

Vi har samarbejde med en dygtig byggesagkyndig, som på dine vegne og med tilstandsrapporten i hænderne gennemgår ejendommen.

Det kan være en mere end god idé og en ganske beskeden udgift at få sikkerhed for, at ejendommen er som forventet og gode råd i forbindelse med kommende arbejder på boligen.

Rådgivning om pris og lån

I forbindelse med købet rådgiver vi også om prisen, deltager eventuelt i prisforhandlingen og giver dig en second opinion (en alternativ vurdering) på belåningen.

Folder

Her kan du downloade vores folder om køberrådgivning med nærmere oplysning om vores bistand.

Download

Priser køberrådgivning

Rådgivning om købet - villaer og ejerlejligheder
inkl. evt. prisforhandling

Skødeskrivning inkl. refusionsopgørelse m.v.

Kontrol af skøde og refusionsopgørelse, hvis mægler skriver skøde

Besigtigelse -Sjælland, hvis det ønskes fx. ved prisforhandling

Beløb inkl. moms

kr. 7.100

 
kr. 3.700


kr. 1.800


kr. 2.000