Bistand og rådgivning til professionelle

Konsulentbistand

Har du brug for faglig bistand i din forretning, står jeg til tjeneste.

Jeg har allerede ydet bistand til

  • Udarbejdelse af særlige kontrakter
  • Opdatering af nyuddannet medarbejder, der har været væk fra branchen (ny daglig leder)
  • Gennemgang af firmaets forretningsgang med henblik på begrænsning af fagfejl
  • Gennemgang af sag, hvor der er rettet krav mod virksomheden
  • Nye produkter
  • Bistand ved opdeling af ejerlejligheder og ideelle anparter, herunder udarbejdelse af samejeoverenskomst og vedtægter

Men også andre faglige konsulentopgaver påtager jeg mig gerne

Send mig en mail, og jeg ringer dig omgående op, så vi kan drøfte opgaven og dens omfang.

Prisen for opgaver, hvor jeg ikke skal rejse, er 1.250 kr. + moms i timen.

For de opgaver, der løses hos jer, aftaler vi prisen forud, idet rejsetid og opgavens længde spiller ind.

Ønsker du at blive kontaktet vedrørende ovennævnte, er du velkommen til at skrive til mig - du kan kontakte mig via dette link.

Jeg modtager jævnligt faglige spørgsmål fra kolleger og andre professionelle. Og jeg bistår naturligvis altid gerne med svar, men jeg må bede om forståelse for, at dette sker mod sædvanligt konsulenthonorar. Er der tale om et fast kundeforhold, er minimumsbetalingen ¼ time, og er der tale om enkeltforespørgsler, er minimumsbetalingen ½ time.